Med våra samlade erfarenheter från yrkeslivet kan vi bland annat erbjuda följande tjänster

 INDUSTRISERVICE 
| Servicetekniker | FU tjänster | Brandvakt | Svetsare | Smed 
Uppdragsgivarens arbetsmiljö- och säkerhets förordningar är viktigt att ta till sig av för att inte riskera miljö, egendom och hälsa.

 
BEMANNING
 
| Truckförare | Produktionsmedarbetare | Verkstadsarbetare | | Montör | Grovarbetare |
Erfarenheterna säger oss: att vara lyhörd för kundens önskemål, försäkra sig om att uppdraget blir rätt utfört och förståelse för processer, är viktiga komponenter för att klara av uppdraget.

Underkonsult uppdrag
 
| Industribemanning | Servicetekniker | Administration |
Att representera kunden med deras sätta att driva organisationen kräver att man är flexibel, anammar deras företagskultur och mål.

      


 
Målet med SSG Entre är att säkerställa att entreprenörer har god och i industrin väl förankrad kunskap om risker inom hälsa, säkerhet och miljö.
Man vill också medvetandegöra vilka regler, rutiner och värderingar som gäller, i syfte att minska antalet olyckor

Vi har erfarenhet som brandvakt med bakgrund som beredskapsbrandman

Innehar Heta Arbeten - certifikat

 

Är du skogsägare och behöver brandvakt efter skogsbrand?