svis industritjänster

| Servicetekniker | Reparatör | Svetsare | Smed | brandvakt |


Industriservice med inriktning på sågverk


Vi utför allt från smörjronder, olje och filterbyten, reparation och smidesarbeten.

Hjälper er med städning inför Heta Arbeten och erbjuder brandvakt.