Om oss


            " Vi drivs av att göra uppdragsgivaren framgångsrik"

Yrkesstolthet får oss att se varje uppdrag som en avgörande del i kundens framgångar, oavsett uppdragets längd och omfattning.

Kunden och uppdragsgivaren vill ha tjänster utförda på ett effektiv sätt och vill samtidigt känna sig trygga med att alla inblandade tar sitt ansvar och levererar rätt produkt.

Brist i kommunikation och initiativförmåga kan få uppdragsgivaren att förlora kund och rykte.

Stort engagemang i varje process ska bidra till att kvalitetsbrister inte upprepas.

Sedan hösten 2016, då vi startade verksamheten med grovstädningar och brandvaktsuppdag, har från och med hösten 2023 även fått in kompetensen som reparatör, montör, svetsare och smed.Med bakgrund inom verkstadsindustrin, pappersindustrin, sågverksindustrin och städbranschen kan vi därför erbjuda följande tjänster:

Industriservice 
| Servicetekniker | Montör | Reparatör | Svetsare | Smed | 
Även grovstädning av sågverk, erbjuder brandvakt och förebyggande underhåll i form av lagersmörjning, olje- och filterbyten.

Bemanning som produktionsmedarbetare, industriarbetare, processoperatörer, montör, truckförare, grovarbetare, verkstadsarbetare. Med inriktning på företag som är i behov av arbetskraft under några månader, ett par dagar i vecka eller kanske ett par timmar per dag, inom industri eller andra branscher där verksamhetstoppar uppstår.